coa
From Merkelbeek to Märckelbach:
A Social History with Deep Roots

being cobbled together by Henry K van Eyken
for Elisabeth H., Marc, Elisabeth G., Eric, Adriana, & whomever may come ...
in memory of Adriaan Märckelbach (1896-1965)


March 26, 2012
Database for the trunk   
2


Coat of arms of the Amstenrade family, dated 1300.

Servaes van Anstel named Hunne      ID: rC.0.
Parents: Wilhelm Van Anstel & NN.
Born: ca 1300.
Partner: Jutte van Rothem.
Born: ca 1300.
• Notes:
Brabants leenman. Ook in 1603 zien we nog dat het Huidige Amsterade destijds nog met Anste- wordt geschreven. Arnoldt van Anstenraedt, heer te Anstenraedt, Geleijn etc. heeft aan Van Hillen nu diens aandeel van 125 gulden afgelost met de hoofdsom en achterstallige renten, waardoor het onderpand voor het aandeel van Van Hillen nu vrij is.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.


Reinart Vaes [Reiner] van Huyn van Ansterade      ID: rC.0.6.
Parents: Servaes van Anstel named Hunne & Jutte van Rothem.
Born: ca 1345 (or around 1325).
Died: after 1395.
Partner: Katharina [Catharina] van Doenrade [Dobbelstein].
Partner's parents: Wilhelm van Dobbelstein (Heer Van Doenrath) & NN.
Partner born: ca 1352, Doenroide.
Married: 2-2-1371.
• Notes:
Stadhouder en Voogd te Valkenburg, Gut Merkelbeek 1374 en Passart te Nieuwenhagen 1391.
Partner was peviously married to Knight Johan II Van Mascherel (Lord of Wijnandsrade).
Reinart Vaes wordt 1381 vermeld als zoon van Servais de Anstenrath, met huis en hof Douven of Bovenste hof Beleent 1374, later de Nieuwenhof te Nuth en de Dieboutshof te Spaubeek met de hof. De “hoff van Nuwenhagen” was oorspronkelijk een leen van de heren van Wickrath. Deze heer verkocht in 1378 zijn rechten aan hertog Wenceslas van Brabant. De hertog beleende in 1381 Re(i)nken Huyn van Amstenrade met de hoeve. (Archief Rijckheyt Heerlen.)
In 1385 met huis Merkelbeek beleent, broer van Jans Huyn van Amstenrath. (Inventaris der stad.A.Sittard I,blz.29.)
In 1395 met de hof Passart in Nieuwenhagen NN van Amstenrade beleent samen met Reinken Vos van Brunssum (Merkelbeek) als Wickraderleen.
Reiner was bij de slacht van Baesweiler 1371.
In 1442 wordt in de leenakte van Valkenburg vermeld dat Reijnken Vos Huyns son van Amstenrade de hof Passart te Nieuwenhagen overdraagt aan NN van Amstenrade.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.


Bela (Elisabeth) van Huyn van Merkelbach      ID: rC.0.6.1a.
Parents: Reinart Vaes [Reiner] van Huyn van Ansterade & Katharina [Catharina] van Doenrade [Dobbelstein].
Born: ca 1380.
Partner: Goswijn II van Cortenbach.
Partner born: ca 1379.
Partner was peviously married to Knight Johan II Van Mascherel (Lord of Wijnandsrade).
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.1a.

   NN van Cortenbach (Zu Merkelbeek)      ID: rC.0.6.1a.1.
   Parents: Bela (Elisabeth) van Huyn van Merkelbach & Goswijn II van Cortenbach.
   Born: ca 1403.
   Partner: Cunigunde van de Bongart.
   Partner's parents: Daem van de Bongart-Eyneburg (Heer Van Eyneburg 1371) & Cunigunde van Eyneburg (Erfdochter Van Eyneburg).
   Partner born: ca 1405.

   Johann Van Cortenbach (Kierbergen En Helmond 1448-1468)      ID: rC.0.6.1a.2.
   Parents: Bela (Elisabeth) van Huyn van Merkelbach & Goswijn II van Cortenbach.
   Born: ca 1405.
   Partner: Elisabeth van Berlear (Zu Helmond En Kierbergen).
   Partner born: ca 1407.

   Gerhard van Cortenbach (Domher Te Luik)      ID: rC.0.6.1a.3.
   Parents: Bela (Elisabeth) van Huyn van Merkelbach & Goswijn II van Cortenbach.
   Born: ca 1407.
   Died: 1471.

   Ida van Cortenbach      ID: rC.0.6.1a.4.
   Parents: Bela (Elisabeth) van Huyn van Merkelbach & Goswijn II van Cortenbach.
   Born: ca 1409.
   Partner: Ludwich van Pinnox (Span Overste).
   Partner born: ca 1407.

   Goswin III van Cortenbach (Zu Nieuwenhagen)      ID: rC.0.6.1a.5.
   Parents: Bela (Elisabeth) van Huyn van Merkelbach & Goswijn II van Cortenbach.
   Born: ca 1411.


Bela (Elisabeth) van Huyn van Merkelbach      ID: rC.0.6.1b.
Parents: Reinart Vaes [Reiner] van Huyn van Ansterade & Katharina [Catharina] van Doenrade [Dobbelstein].
Born: ca 1380.
Partner: Knight Johan III van Mascherel (Lord of Wijnandsrade).
Partner born: ca 1380.
Partner was peviously married to Knight Johan II Van Mascherel (Lord of Wijnandsrade).
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.1b.


Hendrik I van Huyn van Merckelbach      ID: rC.0.6.2a.
Parents: Reinart Vaes [Reiner] van Huyn van Ansterade & Katharina [Catharina] van Doenrade [Dobbelstein].
Born: ca 1385.
Died: 1461.
Partner: NN.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2a.


Hendrik I van Huyn van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.
Parents: Reinart Vaes [Reiner] van Huyn van Ansterade & Katharina [Catharina] van Doenrade [Dobbelstein].
Born: ca 1385.
Died: 1461.
Partner: NN.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.


Hendrik II van Huyn van Merckelbach      ID: rC.0.6.2a.1.
Parents: Hendrik I van Huyn van Merckelbach & NN.
Born: ca 1405.
Partner: Druytgen van Baer.
Partner born: ca 1406.
• Notes:
Schultheis and Amtmann te Frechen 1441.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2a.1.


Metzgen [Mechtilde] van Merckelbach      ID: rC.0.6.2a.1.1.
Parents: Hendrik II van Huyn van Merckelbach & Druytgen van Baer.
Born: ca 1425.
Partner: Johann van Ackerbach
• Notes:
Partner was Keuls burger in de Buttergasse.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2a.1.1.

   Conrad van Ackerbach      ID: rC.0.6.2a.1.1.1.
   Parents: Johann van Ackerbach & Metzgen [Mechtilde] van Merckelbach.
   Born: ca 1455.


Leenart [Leonard] van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.
Parents: Hendrik I van Huyn Van Merckelbach & NN.
Born: ca 1407.
Partner: Grete (Margarethe) van Pallandt.
Partner born: ca 1409.
• Notes:
Amtmann te Frechen, bezit Hof te Dauwe 1463.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.


Johann van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.1.
Parents: Leenart [Leonard] van Merckelbach & Grete (Margarethe) van Pallandt.
Born: ca 1428.
• Notes:
Leenheer van Heer Te Eys 1451.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.1.


Werner van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.2.
Parents: Leenart [Leonard] van Merckelbach & Grete (Margarethe) van Pallandt.
Born: ca 1430.
• Notes:
Leenheer van Heer Te Eys 1451.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.2.


Theunis van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.3.
Parents: Leenart [Leonard] van Merckelbach & Grete (Margarethe) van Pallandt.
Born: ca 1432.
Partner: NN.
• Notes:
Leenheer van Heer Te Eys. Gut Hotdorf 1492.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.3.


Leonard van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.3.1.
Parents: Theunis van Merckelbach & NN.
Born: ca 1460.
Partner: NN.
• Notes:
Leenheer Mankamer van Boslar auf Thonishof te Hotdorf.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.3.1..


Reinhard van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.3.1.1.
Parents: Leonard van Merckelbach & NN.
Born: ca 1490.
Partner: NN.
• Notes:
Leenheer Auf Dem Thonisgut Te Hotdorf.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.3.1.1.


Heinrich van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.3.1.1.1.
Parents: Reinhard van Merckelbach & NN.
Born: 1523.
Partner: NN.
• Notes:
Leenheer Des Mankamer Boslar Te Hotdorf 1561.
up  rC.0.6.2b.1.3.1.1.1.


Cornelius van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.3.1.1.2.
Parents: Reinhard van Merckelbach & NN.
Born: ca 1526.
• Notes:
Leenheer Auf Dem Thonisgut Te Hotdorf 1561.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.3.1.1.2.


Emond van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.
Parents: Leenart [Leonard] van Merckelbach & Grete (Margarethe) van Pallandt.
Born: ca 1434.
Partner: Adelheid van Mecheln.
Partner born: ca 1437.
• Notes:
Rentmeester Der Heer Pallandt van Wittem.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.


Johann van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.
Parents: Emond van Merckelbach & Adelheid van Mechelen.
Born: ca 1465.
Partner: NN.
• Notes:
Rentmeester of Lord Pallandt van Burgen Engelsdorf and Maubach.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.


Hendrik van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.
Parents: Johann van Merckelbach & .
Born: ca 1495.
Partner: NN.
• Notes:
Rentmeester van Johann Pallandt te Wittem. Schepen te Sittard.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.1.


Agnes van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.1.
Parents: Hendrik van Merckelbach & NN.
Born: ca 1517.
Partner: Hermann I Van Ghoor.
Partner' parents: Heinrich II van Ghoor (Heer Zu Elsloo) & NN.
Partner born: ca 1512.
Partner died: 1569.
• Notes:
Partner in keizerlijke dienst, 1537. Gut Eys zu Oud Valkenburg.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.1.1.

   Hermann II Van Ghoor      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.1.1.
   Hermann I Van Ghoor & Agnes van Merckelbach.
   Born: ca 1542.

   Wilhelm van Ghoor      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.1.2.
   Hermann I Van Ghoor & Agnes van Merckelbach.
   Born: ca 1544.

   Maria van Ghoor      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.1.3.
   Hermann I Van Ghoor & Agnes van Merckelbach.
   Born: ca 1547.
   • Notes:
   Geestelijke Te Neuwerk.

   Heinrich van Ghoor      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.1.4.
   Hermann I Van Ghoor & Agnes van Merckelbach.
   Born: ca 1550.
   Died: 1625.
   • Notes:
   Gut Oud Valkenburg.

   Anna van Ghoor      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.1.5.
   Hermann I Van Ghoor & Agnes van Merckelbach.
   Born: aound 1553.
   Died: 1632.
   • Notes:
   Geestelijke te Rekem. Anna wordt op 9-5-1608 met Oud Valkenburg beleent.

   Catharina van Ghoor      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.1.6.
   Hermann I Van Ghoor & Agnes van Merckelbach.
   Born: aound 1555.


Reinhard Van Merckelbach, named van Lemierse      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.2.
Parents: Hendrik van Merckelbach & NN.
Born: ca 1520.
Partner: Jeanne van Couves.
rC.0.6.2b.1.4.1.1.2.up  rC.0.6.2b.1.4.1.1.2.


Emont Van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.
Parents: Hendrik van Merckelbach & NN.
Born: ca 1530.
Partner: NN.
• Notes:
Statthalter Der Heer Van Heyden. Schepen Te Holset.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.


Carcyllys Merckelbach      ID: t.1.3.1.2.x.
Parents: Emont Van Merckelbach & NN.
Born: ca 1520/1525.
Partner: Cathryne NN.
Married: about 1550.
up  t.1.3.1.2.x.


Carsillus Van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.1a.
Parents: Carcyllys Merckelbach & Cathryne NN.
Born: ca 1520/25.
Partner: Barbara NN.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.1a.


Carsillus Van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.1b.
Parents: Carcyllys Merckelbach & Cathryne NN.
Born: ca 1558/9.
Partner: Helena NN.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.1b.


Leonard van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.2.
Parents: Carcyllys Merckelbach & Cathryne NN.
Born: ca 1555.
Partner: Maria NN.
Married: around 1580/1585.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.2.


Carcillis Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.2.1a.
Parents: Leonard van Merckelbach & Maria NN.
Born: ca 1587.
Partner: Elisabeth Eijssen.
Married: around 1618.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.2.1a.


Carcillis Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.2.1b.
Parents: Leonard van Merckelbach & Maria NN.
Born: ca 1587.
Partner: Agnes Hall.
Married: around 1636/1637.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.2.1b.


Steven Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.2.2.
Parents: Leonard van Merckelbach & Maria NN.
Born: ca 1589.
Partner: Elisabeth Schumkins.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.1.3.2.2.


Reinard van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.2.
Parents: Johann van Merckelbach & NN.
Born: ca 1500.
Died: 1562.
Partner: Maria von Wierth.
• Notes:
Rentmeester Der Heer van Dahlem 1536-1549.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.2.


Reinhard Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.2.
Parents: Emond van Merckelbach & Adelheid van Mecheln.
Born: ca 1470.
Partner: Anna van Lovenich.
Partner born: ca 1745.
• Notes:
Rentmeester der Heer Pallandt Op Burg Engelsdorf 1506-1510.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.2.


Reinhard Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.2.1.
Parents: Reinhard Merckelbach & Anna van Lovenich.
Born: ca 1495.
Partner: Anna Farin von Lamersdorf.
Partner born: ca 1498.
• Notes:
Rentmeester Niederhoven Te Lowenich.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.2.1.


Reinhard von Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.4.1.2.1.1.
Parents: Reinhard Merckelbach & Anna Farin von Lamersdorf.
Partner: Anna Vercken.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.4.1.2.1.1."


NN van Merckelbach      ID: rC.0.6.2b.1.5.
Parents: Leenart [Leonard] van Merckelbach & Grete (Margarethe) van Pallandt.
Born: ca 1437.
Partner: NN van Hongen (Gnt Wassenberg).
Partner born: ca 1440.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.2b.1.5.


Reinier van Huyn van Merkelbach      ID: rC.0.6.3a.
Parents: Reinart Vaes [Reiner] van Huyn van Ansterade & Katharina [Catharina] van Doenrade [Dobbelstein].
Born: ca 1387.
Partner: NN van Lybernoy.
Partner born: ca 1392.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.3a.


Reinier van Huyn van Merkelbach      ID: rC.0.6.3b.
Parents: Reinart Vaes [Reiner] van Huyn van Ansterade & Katharina [Catharina] van Doenrade [Dobbelstein].
Born: ca 1387.
Partner: NN.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.3b.


Reinier van Merkelbach      ID: rC.0.6.3b.1a.
Parents: Reinier van Huyn van Merkelbach & NN.
Born: ca 1425.
Partner: Margriet van Caldenborg.
Partner born: ca 1430.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.3b.1a.


Reinier van Merkelbach      ID: rC.0.6.3b.1b.
Parents: Reinier van Huyn van Merkelbach & NN.
Born: ca 1425.
Partner: Elisabeth van Momboirs.
Partner born: ca 1430.
• Sources:
Ger de Vries.
up  rC.0.6.3b.1b.

Valid XHTML 1.0!  tux   mveMVE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Above space serves to put hyperlinked targets at the top of the window

Page maintenance
Page format: Jan. 28, 2012
Edit: March 31, 2012
Spell check: to be done
Reminders
Link check:
XHTML verify: March 31, 2012